top of page

ACTIVITEITEN

Bij NSR is er van alles te doen. Iedereen is vanaf het eerste jaar lid bij een dispuut die allerlei  activiteiten  organiseert, zoals gala's, weekendjes weg en andere activiteiten tussendoor. Ook kan je in je eerste jaar een jaarclub vormen, om zo samen de vereniging te ontdekken. Daarnaast zijn er activiteiten die NSR voor de hele vereniging organiseert. Hieronder vallen o.a. de  borrelavonden  die elke dinsdag en donderdag vanaf 22.00 zijn  en de  verenigingsavonden  die één keer in de maand plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog activiteiten zoals feestjes, een sportdag, het gala, het songfestival, de  Diës Natalis  (de verjaardag van de vereniging), de introductieweek en weekenden weg.  Daarnaast zijn er allerlei  commissies  om deze activiteiten waar te maken. Deze en andere gebeurtenissen maken je studententijd bij NSR onvergetelijk. 

Verenigingsavonden 

​ 

Wanneer er geen dispuut is, is er een ‘viering’, een Algemene Ledenvergadering of een externe avond. Bij een  viering  wordt er samen gegeten, wordt er gezongen met een band en is er een spreker die verschillende thema’s behandelt. Tijdens een  Algemene Ledenvergadering  worden zaken besproken die de hele vereniging aangaan en tijdens een  externe avond  ga je met je dispuut een externe activiteit doen, zoals vrijwilligerswerk of iets anders (dat ligt eraan hoe jouw dispuut dat invult). Tot slot zijn er nog veel verenigings- en dispuutsactiviteiten die tijdens het jaar plaatsvinden, zoals feestjes, een sportdag, het gala, het songfestival, de Dies Natalis (verjaardag van de vereniging), de introductieweken en weekenden weg. 

​ 

Commissies 

​ 

NSR telt vele commissies die de  activiteiten  van de vereniging organiseren. Zo hebben we de  Diescommissie  die twee weken lang activiteiten organiseert ter ere van de verjaardag van de vereniging. Ook hebben we de Sociëteitscommissie  die trouw alle sociëteitsavonden mogelijk maakt, de  Almanakcommissie  die het jaarboek van de vereniging maakt, de Galacommissie die het jaarlijkse verenigingsgala organiseert en natuurlijk de Eurekaweekcommissie. Binnen deze commissies leer je bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren, leiding te geven en te delegeren en het zijn vaak mooie tijden waarin je vriendschappen opbouwt en dicht bij NSR betrokken raakt. Op deze manier heb je kans om jezelf te ontwikkelen binnen het verenigingsleven.  

IMG_3069.JPG
Feestjes
IMG_7724.jpg
Gala's
3-81df9883-4c89-4a4f-bbd9-f6af58bef1f6.jpg
Commissies
bottom of page