© 2019 EUREKAWEEK NSR

ACTIVITEITEN

Bij NSR is er van alles te doen. Iedereen is sowieso lid bij een dispuut die allerlei activiteiten organiseert, zoals gala's, weekendjes weg en activiteiten tussendoor. Ook zijn er activiteiten die NSR voor de hele vereniging organiseert. Hieronder vallen o.a. de borrelavonden die elke dinsdag en donderdag vanaf 22.00 zijn en de verenigingsavonden die één keer in de maand plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog activiteiten zoals feestjes, een sportdag, het gala, het songfestival, Diës Natalis (de verjaardag van de vereniging), de introductieweek en weekenden weg. Daarnaast zijn er allerlei commissies om deze activiteiten waar te maken. Deze en andere gebeurtenissen maken je studententijd bij NSR onvergetelijk.

Verenigingsavonden

Wanneer er geen dispuut is, is er een ‘viering’, een Algemene Ledenvergadering of een externe avond. Bij een viering wordt er samen gegeten, wordt er gezongen met een band en is er een spreker die verschillende thema’s behandelt. Tijdens een Algemene Ledenvergadering worden zaken besproken die de hele vereniging aangaan en tijdens een externe avond ga je met je dispuut een externe activiteit doen, zoals vrijwilligerswerk of iets anders (dat ligt eraan hoe jouw dispuut dat invult). Tot slot zijn er nog veel verenigings- en dispuutsactiviteiten die tijdens het jaar plaatsvinden, zoals feestjes, een sportdag, het gala, het songfestival, de Dies Natalis (verjaardag van de vereniging), de introductieweken en weekenden weg. Deze en andere gebeurtenissen maken je studententijd bij NSR onvergetelijk.

Commissies

NSR telt vele commissies die de activiteiten van de vereniging organiseren. Zo hebben we de Diescommissie die twee weken lang activiteiten organiseert ter ere van de verjaardag van de vereniging. Ook hebben we de sociëteitscommissie die trouw alle sociëteitsavonden mogelijk maakt en de Almanakcommissie die het jaarboek van de vereniging maakt. Binnen deze commissies leer je bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren, leiding te geven en te delegeren en het zijn vaak mooie tijden waarin je vriendschappen opbouwt en dicht bij NSR betrokken raakt.